Landöns för­skola och fritids­hem

Förskolan ligger i Landön, cirka 40 kilometer från Krokoms centralort. Förskolan är en liten förskola, med en avdelning, Landön.

För oss är det viktigt att ta tillvara vår unika miljö. Vi vill att barnen ska få kunskaper om och känna sig trygga med fjäll, skog, sjö och is.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

De flesta barnen går efter förskolan vidare till Änge skola som ligger en knapp mil bort.

Förskolans adress är Landön 411, 835 98 Offerdal.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny