Feriepraktik

Sommaren 2021 fick 312 ungdomar feriepraktik i kommunen och det var cirka 45 fler än i fjol. Vi har fått mycket fin respons från arbetsgivarna att vi har fina och arbetsvilliga ungdomar i Krokom. 

Vi vill tacka alla föreningar, företag och kommunala arbetsplatser som tog emot ungdomarna och för ett bra samarbete.

Nästa sommar hoppas vi att restriktionerna är borta så att fler kan ta emot feriepraktikanter. Behovet av fler platser kommer att öka eftersom det är stora barnkullar som då blir behöriga att söka.

Kontakt feriepraktik­samordnare

Tidplan 2021

Anmälan öppnar 9 mars och stängs 12 april. Här på hemsidan och i mail till anmälda ungdomar kommer information om vad som sker och eventuella ändringar i med anledning av coronapandemin.

Praktikperioder

  • Period 1: 14 juni - 2 juli
  • Period 2: 5 juli - 23 juli
  • Period 3: 26 juli - 13 augusti

Information för arbetsgivare

Information för arbets­givare

Vill du som arbetsgivare ta emot ferie­praktikanter?

Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasieskolan samt de som går ut årskurs åtta och nio i grundskolan.

Tidsperioder och omfattning

Ungdomarna erbjuds tre veckors arbete med fem timmars tjänst­göring per dag (max 75 timmar) under följande tre perioder:

  • Period 1: 14 juni - 2 juli
  • Period 2: 5 juli - 23 juli
  • Period 3: 26 juli - 13 augusti

Löneadministration

Ungdomarnas lön är 65 kronor i timmen och det är Krokoms kommun som ansvarar för löneadministrationen.

Föreningar faktureras 675 kronor per ferie­arbetare, kommunen står för resterande löne­­kostnad och lönebikostnad.

Företagare faktureras 36 kronor per timme, kommunen står för resterande lönekostnad och lönebikostnad.

Eventuell OB-ersättning faktureras enligt tidrapporten. Fakturering sker i efterhand.

Tidrapportering

Blankett för tidrapportering kan du ladda ner här Word, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tiderna fylls i av feriepraktikanten och rapporten attesteras av handledare på arbetsplatsen.

Viktigt om anmälan

Ungdomarna ska anmäla sitt intresse av ferie­arbete på kommunens hemsida senast den 12 april. Du som arbetsgivare kan anmäla ditt intresse att ta emot feriepraktikanter fram till och med den 20 april.

Stöd och vägledning är viktig

Handledarens stöd och vägledning är väldigt betydelsefull för att få en lyckad feriepraktik­period för både företag, förening och ungdom.

Mer information hittar du i broschyren:

Handledare för feriepraktik Pdf, 713.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren:

Så får barn och ungdomar arbeta Länk till annan webbplats.

Hur anmäler jag intresse?

Förfrågan skickas i februari via mejl till alla arbetsplatser i kommunen via aktuella företagar-och föreningsregister. Förfrågan till tidigare arbetsgivare skickas också ut under februari månad

Länk till registrering (Registrera arbetsplats) och handledning, samt hur man går till väga finns här nedanför, och även på användarens sidor. Där finns både möjlighet att både registrera sig som ny arbetsplats eller för dem som tidigare haft feriepraktikanter, att via mail beställa användarnamn och lösenord.

registrering till handledning, samt hur man går tillväga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för ungdomar

Krokoms kommun erbjuder tillsammans med kommunens föreningar och företag olika arbets­platser för feriepraktik. Som feriepraktikant har du möjlighet att testa på många olika arbets­uppgifter exempelvis inom barnomsorg, äldreomsorg eller parkarbete.

Feriepraktik är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom olika verksamhets­områden. Du ersätter ingen annan personal och det krävs inte att du själv ska klara av arbets­uppgifterna utan du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

Vilka kan få feriepraktik?

De som erbjuds feriepraktik är i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasie­skolan samt de som går ut årskurs åtta och nio under 2021. Ett krav är att du är folk­bokförd i Krokoms kommun.

Perioder för feriepraktik

Sommaren delas in tre perioder och du kan välja när du önskar jobba. På vissa arbets­platser kan avvikande perioder förekomma.

  • Period 1: 14 juni - 2 juli
  • Period 2: 5 juli - 23 juli
  • Period 3: 26 juli - 13 augusti

Arbetstid och lön

Du arbetar totalt 75 timmar, oftast är det uppdelat på tre veckor och fem timmar per dag. Tider och scheman kan se olika ut beroende på arbetsplats. Lönen är 65 kronor per timme.

Du bör få din lön den 25:e månaden efter att du har jobbat färdigt din period. Du kan inte få förskott eller del av lönen utbetald. Av­slutas feriepraktiken i början av en månad kan det inne­bära att lönen kan utbetalas redan samma månad.

Det är viktigt att handledaren skickar tjänst­göringsrapporten till HR-avdelningen i god tid för att du ska få din lön så snabbt som möjligt. Påminn gärna din handledare att skicka in rapporten sista dagen du arbetar!

Arbetsmiljöregler

För att få mer kunskap om vilka regler som gäller för feriearbete, läs gärna i broschyren:

Så får barn och ungdomar arbeta Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

Ansök till feriepraktik på feriebas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mina sidor

När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett inlogg till Mina sidor. Där kan du följa din ansökan, ändra uppgifter och här kommer också ditt jobberbjudande att presenteras.

Ansökningstid

Mellan den 9 mars och 12 april 2021 kan du söka feriepraktikplats.

Senast den 6 maj ska alla fått besked om sin feriepraktik

A portrait of a young woman gardening
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny