Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vattenmätare

2008 antogs en ny VA-taxa av kommunfullmäktige. I samband med den nya VA-taxan beslutades även att vattenmätare ska installeras hos alla kunder och att debitering ska ske efter faktisk vattenförbrukning. Hos kunder som ännu inte fått vattenmätare installerad debiteras förbrukning utifrån schablon enligt VA-taxan.

Enligt kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) ska plats, avsättning och uppsättning av vattenmätaren bekostas av fastighetsägaren. Finns eventuellt behov av omdragning av vattenledningsystemet bekostas detta av fastighetsägaren själv.

Vattenmätaren tillhandahålls av Krokoms kommun.

Uppsättning av vattenmätaren får endast ske av Krokoms kommuns avtalade entreprenörer och en avgift debiteras kunden. Entreprenören kontaktar dig för avstämning och tid för installation.

Kontakta gärna oss på kundcenter om du har frågor om vattenmätarinstallationen.

En abonnent har ingen rätt att neka en installation av en vattenmätare. Enligt vattentjänstlagen (41 §) har huvudmannen (kommunen) rätt till tillträde på en fastighet för att installera och underhålla vattenmätare. Abonnenten har även en skyldighet att kostnadsfritt upplåta nödvändigt utrymme för vattenmätaren (20 §). Mätarplatsen ska vara godkänd av huvudmannen. Om fastighetsägaren nekar installation av vattenmätare kommer huvudmannen att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Efter avstängning av vattentillförseln lämnas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. Avstängning av vatten och lämnande av ärende till Mark- och miljödomstolen kommer att medföra ytterligare kostnader för abonnenten.

Exempel 1 – förberedd vattenmätarplats

Om vattenmätarplats med avsättning (mätarkonsol) är förberedd sätts vattenmätaren upp på fastighetsägarens bekostnad till ett fast pris av 500 kr inklusive moms. Resekostnaden tillkommer.

Exempel 2 – ej förberedd mätarplats

Fastighetsägaren ordnar mätarkonsol för vattenmätare på egen bekostnad. Det står fastighetsägaren fritt att välja rörmokare för eventuell omdragning av rör och montering av konsol. Detta bekostas således av fastighetsägaren själv. Det kan vara bra att ta in offert från olika rörmokare.

Läs mer under Vattenmätare plats och insättning, där vi hänvisar till viktiga mått och anvisningar som gör att mätarplatsen ska bli godkänd.

Uppdaterad 2017-12-19 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se