Translate site

Startsida Krokoms kommun

Så här går det till att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.
 
Nybyggnationer som ligger inom ett område (verksamhetsområde) där det går att ansluta kommunalt vatten och avlopp, får automatiskt en anläggningsavgift via bygglovet. Gamla fastigheter som haft eget vatten och vill koppla in sig till det kommunala ledningsnätet kan kontakta vårt kundcenter för att få information om anslutning och kostnad.

Läs gärna igenom dokumenten på höger sida. Dessa förklarar hur du går tillväga för att ansluta till kommunalt vatten, ger viktig information om vad vi behöver för information och du hittar även ansökningsblanketten här.
 
Så här går det till att ansluta en fastighet till kommunalt vatten:

1. Sök bygglov

Om du planerar att bygga om eller bygga nytt ska du först ansöka om bygglov hos Bygg- och miljö. Vi tar del av ditt bygglov eller bygganmälan, för att se om din fastighet har möjlighet till kommunalt vatten och avlopp. Är du redan inkopplad till det kommunala ledningsnätet och du vill bygga till eller om du tänker bedriva verksamhet i din fastighet, ligger det nya bygglovet som grund för eventuell ytterligare anläggningsavgift.

2. Koppla in kommunalt dricksvatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skickar du in en ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi undersöker om det är möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala dricks- och avloppsvattennätet. Vid godkänd ansökan om anslutning debiteras en anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa efter meddelad förbindelsepunkt.

För att slippa avgiftsskyldighet vad gäller ansökan av dricksvatten, ska den egna anläggningen uppfylla följande krav:

  • vattenförsörjningen ska ske genom befintlig lösning
  • vattenförsörjningen ska vara varaktig och juridiskt säkerställd
  • vattenkvalitén ska vara tillräckligt bra

Kontakta vårt kundcenter för vidare information om du anser att du har en dricksvattenanläggning som uppfyller ovanstående krav.

3. Anläggningsavgiften

Avgiften beräknas utifrån det aktuella bygglovet, och är en engångsavgift. Vid tillbyggnad eller om du tänker bedriva verksamhet på din fastighet, ligger det nya bygglovet som grund för ytterligare anläggningsavgift.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning, tomtyta, lägenhetsantal och på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller verksamhet. Anläggningsavgift ska betalas när förbindelsepunkt meddelats.

4. Koppla in vatten

Vatteninstallationen i förbindelsepunkten för fastigheten ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar. 

5. Installera vattenmätare

Vattenmätaren installeras av kommunens anlitade entreprenörer. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras.

Mer information om installation och användning av vattenmätare.

6. De årliga avgifterna – brukningsavgifter

När du har betalat anläggningsavgiften och kopplats in till det kommunala ledningsnätet, betalar du sedan årliga brukningsavgifter. Dessa består av en fast abonnentavgift och en fast lägenhetsavgift och en rörlig del, där den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Läs mer om dessa avgifter.  

Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se