Translate site

Startsida Krokoms kommun

På gång just nu

Korrigering av pH-värde

Vi kommer att höja pH-värdet på vattnet i Föllinge samhälle till ca pH-8.0.
Detta gäller kunder som har kommunalt vatten från Föllinge vattenverk.

Arbetet påbörjas preliminärt vecka 25.

Vattentaxan höjdes med 3,5 procent vid årsskiftet 2017/2018

Anslutningsavgiften till kommunens VA-nät, för en normal villa (typhus A), kostar nu
97 384 kronor, en ökning med 3 384 konor.

Brukningsavgiften för en villa (typhus A) höjdes med 223 kronor till 6 422 kronor per år.

Birger - det lilla Storsjöodjuret hjälper kommunerna i vattenkampanj

Söndag den 19 november är FN:s världstoalettdag – en global satsning för att öka medvetenheten om avlopp och vattenkvalitet. För kommunerna runt Storsjön innebär dagen startskottet för en gemensam satsning på vattensmarta barn – med hjälp av det lilla Storsjöodjuret Birger.

Kommunerna runt Storsjön - Berg, Krokom, Åre och Östersund - gör en gemensam kampanj kring vad som spolas ner i avloppet. Temat för kampanjen är Birgers hem Storsjön och hur den påverkas. Kampanjmaterialet med Birger – det lilla Storsjöodjuret, är framtaget tillsammans med skaparna av Birger, Anders Nilsson och Sara Strömberg. Nu vill kommunerna skapa möjligheter för exempelvis förskolepersonal att lyfta vattnets betydelse och kunna prata med barn om frågan på ett sätt som barnen kan relatera till.

Läs mer här

Renovering av Krokoms vattentorn

Under 2018 ska vattentornet renoveras och kommer därför att stängas av och det innebär att vattentrycket kommer att kunna variera.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon 0640 161 00.

Åkersjöns nya avloppsreningsverk

Den nya anläggningen i Åkersjön har modern teknik för att rena avloppsvatten vilket ger både bättre rening och högre kapacitet.

Det har varit ett flerårigt projekt som inleddes redan 2014. Nu har vi en toppmodern anläggning som dessutom ger möjlighet för en utökad exploatering av området.

Den gamla anläggningen tillät inte flera abonnenter och därför har inga nya stugor och hus kunnat byggas i området. Tack vare den nya anläggningen tar utbyggnaden fart och det pågår nu en exploatering av 30-40 tomter i Åkersjön som kommer att anslutas till den nya anläggningen.

Om du behöver hämta vatten

Kontakta:

Kundcenter, 0640 161 00

Före och efter arbetstid kontaktar man beredskap, som nås via SOS Alarm, telefon 063 12 67 95.

Uppdaterad 2018-06-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se