Translate site

Startsida Krokoms kommun

På gång just nu

Viktig information till vattenkunder i områdena Byskogen, Sånghusvallen och Ås-Backen - kokningsrekommendationen upphör

Provtagningar har gjorts i dessa områden och svaren var godkända. Det betyder att vattnet nu återigen klassas som tjänligt och kan användas som vanligt.

För mer information, se Östersunds kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försämrat vattentryck i Näldens vattenförsörjningsområde tisdag 23 oktober kl 7.30-16.00

Vatten och renhållning kommer att genomföra underhållsarbete på tryckstegringsstationen i Nälden.

Under tiden som arbetet pågår kommer vattentrycket att vara lägre.

Har du frågor, ring Vatten och renhållning via vårt Kundcenter: 0640 161 00.

Uppdaterad information till vattenkunder i Kyrknäset

Blyet i vattenproverna kom från en kran vid provtagningsstället, som nu är utbytt.
Provvärdena är normala och vattnet kan nu användas som vanligt igen.
Alla abonnenter är informerade.

Bevattningsförbudet upphävt

Bevattningsförbudet är hävt, gäller även kommunalt vatten i Häggsjövik.

Felaktig text på fakturan från Vatten och renhållning

För kunder som har ett 190 liters kärl har det blivit fel text på fakturaraden. Det står: "Kärl 190 liter begagnat utbyteskärl engångsdebitering", rätt text ska vara: "Kärlhyra 190-liters kärl".

Beloppet är korrekt.

Detta gäller fakturor med förfallodatum 2018-09-30.

Störningar i vattenleverans för kunder i centrala Krokom

Under tisdagen den 28 augusti kommer det att vara störningar i vattenleveransen för vattenkunder på Gröns väg och delar av Lyckes väg. Arbetet påbörjas cirka kl 09 och beräknas vara klart under dagen. Spola upp vatten så du klarar dig.

Tips på hur du kan spara vatten

I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra till en hållbar framtid.

Allmänt

 • Använd snålspolande munstycke på kranar och duschar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor förbrukar mycket vatten.
 • Låt inte kranen rinna i onödan (för varje minut som kranen står och rinner går det åt sex liter vatten).
 • Ställ en fylld vattenkanna i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Kroppshygien

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna (om en familj på fyra personer gör det sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag).
 • Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter). Undvik bad i badkar.
 • Samla upp vatten i duschen i väntan på varmvatten. Återanvänd vattnet till exempelvis trädgårdsbevattning, rengöring i hemmet och tvätt av trädgårdsmöbler.

Disk och tvätt

 • Diska och tvätta alltid med full maskin och välj eco-program (det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin med tvätt).
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem.

Utomhus

 • När det är möjligt, använd regnvatten smart till trädgårdsbevattning och tvätt av trädgårdsmöbler.
 • Tvätta bilen på en biltvätt som återvinner vattnet så gör man både vattensmarta och miljömässiga vinster.

2018-07-20

Korrigering av pH-värde

Vi kommer att höja pH-värdet på vattnet i Föllinge samhälle till ca pH-8.0.
Detta gäller kunder som har kommunalt vatten från Föllinge vattenverk.

Arbetet påbörjas preliminärt vecka 25.

Vattentaxan höjdes med 3,5 procent vid årsskiftet 2017/2018

Anslutningsavgiften till kommunens VA-nät, för en normal villa (typhus A), kostar nu
97 384 kronor, en ökning med 3 384 konor.

Brukningsavgiften för en villa (typhus A) höjdes med 223 kronor till 6 422 kronor per år.

Birger - det lilla Storsjöodjuret hjälper kommunerna i vattenkampanj

Söndag den 19 november är FN:s världstoalettdag – en global satsning för att öka medvetenheten om avlopp och vattenkvalitet. För kommunerna runt Storsjön innebär dagen startskottet för en gemensam satsning på vattensmarta barn – med hjälp av det lilla Storsjöodjuret Birger.

Kommunerna runt Storsjön - Berg, Krokom, Åre och Östersund - gör en gemensam kampanj kring vad som spolas ner i avloppet. Temat för kampanjen är Birgers hem Storsjön och hur den påverkas. Kampanjmaterialet med Birger – det lilla Storsjöodjuret, är framtaget tillsammans med skaparna av Birger, Anders Nilsson och Sara Strömberg. Nu vill kommunerna skapa möjligheter för exempelvis förskolepersonal att lyfta vattnets betydelse och kunna prata med barn om frågan på ett sätt som barnen kan relatera till.

Läs mer här

Renovering av Krokoms vattentorn

Under 2019 ska vattentornet renoveras och kommer därför att stängas av och det innebär att vattentrycket kommer att kunna variera.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon 0640 161 00.

Åkersjöns nya avloppsreningsverk

Den nya anläggningen i Åkersjön har modern teknik för att rena avloppsvatten vilket ger både bättre rening och högre kapacitet.

Det har varit ett flerårigt projekt som inleddes redan 2014. Nu har vi en toppmodern anläggning som dessutom ger möjlighet för en utökad exploatering av området.

Den gamla anläggningen tillät inte flera abonnenter och därför har inga nya stugor och hus kunnat byggas i området. Tack vare den nya anläggningen tar utbyggnaden fart och det pågår nu en exploatering av 30-40 tomter i Åkersjön som kommer att anslutas till den nya anläggningen.

Om du behöver hämta vatten

Kontakta:

Kundcenter, 0640 161 00

Före och efter arbetstid kontaktar man beredskap, som nås via SOS Alarm, telefon 063 12 67 95.

Uppdaterad 2018-10-19 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se