Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vattentaxa förenklad

Fasta avgifter

Kostnad inkl moms

Abonnentavgift per år

703 kr

Lägenhetsavgift per st

 

Endast vatten

845 kr

Endast spillvatten

676 kr

Vatten och spillvatten

1 522 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten

1 689 kr

Rörliga avgifter

 

Förbrukningsavgift per kubikmeter

 

Endast vatten

15,23 kr

Endast spillvatten

10,15 kr

Vatten och spillvatten

25,38 kr

Vatten, spillvatten och dagvatten

25,38 kr

 

Abonnentavgift
Abonnentavgift är en fast årsavgift som betalas av alla vattenkunder. Samma avgift oavsett om du har endast vatten eller flera av vattentjänsterna. Du betalar per kvartal.

Lägenhetsavgift
Lägenhetsavgift är ett mått på fastighetens storlek och hur den används. Avgiften ärä olika beroende på om du har alla eller bara någon av tjänsterna vatten, spillvatten eller dagvatten. För stora fastigheter eller flerbostadshus kan flera lägenhetsvagifter debiteras. I antalskolumnen ser du hur många lägenhetsavgifter du betalar för.

Förbrukningsavgift
Om du har vattenmätare betalar du för dinfaktiska vattenförbrukning, avläsningarna gör du en gång per år och rapporterar in. Länk till avläsning. 

Förbrukningsavgiften beräknas utifrån föregående mätaravläsning. Om den avlästa förbrukningen skiljer sig från tidigare avläsning får du en korrigering. Efter avläsningen debiteras du efter en ny beräknad förbrukning. De kunder som ännu inte installerat vattenmätare betalar efter en schablontaxa som är olika beroende på om det är permanentboende, fritidsus eller företag/verksamhet.

Uppdaterad 2016-12-19 av Malin Lodesjö

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »