Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vatten och avlopp

För att hantera vatten krävs drift och underhåll av ledningar, pumpstationer och reningsverk. Enheten Vatten, Krokoms kommun har cirka femton anställda som sköter om och planerar driften av våra anläggningar.

Vattenenheten ska bidra till en hållbar utveckling genom att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en kretsloppsanpassad avloppshantering. Enheten Vatten ska eftersträva kostnadseffektiva verksamheter med kvalitet, säkerhet, miljö och service i fokus.

Läs mer om en hållbar framtid med rent vatten: www.mittvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enheten Vatten har följande verksamhetsområden

  • Dricksvattendistribution
  • Spillvattenrening
  • Dagvattenhantering

Avlopp är ett samlingsbegrepp för spill och dagvatten.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ske på ett kretsloppsanpassat sätt så att miljön påverkas så lite som möjligt.

Mål och inriktning

  • Dricksvattnet ska vara hälsosamt, användbart och kunna levereras på ett säkert sätt.
  • Behandlat avloppsvatten ska återföras till naturen utan störningar för hälsa och miljö.
  • Slam ska återanvändas till sluttäckning av deponier och liknande.
  • Resursförbrukningen ska vara låg.
Uppdaterad 2019-04-10 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se