Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom har vunnit laga kraft

Beslutet har vunnit laga kraft den 30 november 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra LSS daglig verksamhet, fritidsgård samt föreningsliv. Gällande detaljplan medger kontor, småindustri och hantverk. Tänkta verksamheter strider mot gällande detaljplan så den ändras därför till beteckningen C, centrumändamål.

På fastigheterna Hissmoböle 2:334 och 2:20 somligger sydväst om Hissmoböle 2:281 ändras gällande detaljplan från parkmark till parkeringsplats.

Uppdaterad 2018-12-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se