Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplaner

I en detaljplan bestäms användningen av marken inom ett område. Detaljplanen kan reglera bebyggelse, gator, parker och natur.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och gäller tills den ändras eller upphävs.

I samband med beslut om planbesked görs bedömningen vilket förfarande som detaljplanen skall hanteras enligt beroende på åtgärdens omgivningspåverkan, om åtgärden stämmer överens med översiktsplanen m m. ”Strandardförfarande” och ”Begränsat standardförfarande” är de mest förekommande.

Mer information om detaljplaner och planprocessen:

www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktinformation

Kundcenter
0640 161 00

 

Uppdaterad 2018-02-13 av Ulla Eriksson
Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »