Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplaner

I en detaljplan bestäms användningen av marken inom ett område. Detaljplanen kan reglera bebyggelse, gator, parker och natur.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och gäller tills den ändras eller upphävs.

I samband med beslut om planbesked görs bedömningen vilket förfarande som detaljplanen skall hanteras enligt beroende på åtgärdens omgivningspåverkan, om åtgärden stämmer överens med översiktsplanen m m. ”Strandardförfarande” och ”Begränsat standardförfarande” är de mest förekommande.

Mer information om detaljplaner och planprocessen:

www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner på gång

Planer på samråd:

Planer för granskning:

Antagna planer 2017:

Lagakraftvunna planer 2017:
Sånghusvallen Etapp 5, Ås
Hissmoböle 2:81, Krokom

Antagna planer 2016:
Detaljplan för Ås-Hov 1:13 m fl, Ås (överklagad)

Lagakraftvunna planer 2016:
Hissmon 1:125, Krokom
Norrgård 1:94, Föllinge
Del av Rödögården 1:33
Detaljplan för Hissmoböle 2:242, Krokom

Lagakraftvunna planer 2015:
Rösta 2:6, Ås
Faxnälden 4:97 m fl
Byn 1:4, Sånghusvallen etapp 4, Ås
Hissmoböle 1:206 och 2:334, J4-området
Rödögården 1:5 och 1:33, Rödön
Ås-Hov 1:49 m fl


För planer innan 2015, kontakta kundcenter, telefon 0640 161 00.


Kontaktinformation

Kundcenter
0640 161 00

 

Uppdaterad 2017-11-13 av Åsa Sjödin
Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »