Translate site

Startsida Krokoms kommun

Adresser och vägnamn

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta och underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten med flera att snabbt hitta rätt.

Adresser

Kommunen är den myndighet som beslutar om adresser och förmedlar dem till Lantmäteriet. Det är även kommunen som ajourför adressregistret.

Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning av Fastighetsregistrets adressdel.

Posten lägger till postort och postnummer till nya adresser.

Skatteverket inför de nya adresserna i folkbokföringen.

Adressättning
En adress består av ett adressområde och en adressplats. Adressområdet kan antingen vara namn på vägar, gator (gatuadressområde) eller en plats (byadressområde). Adressplatsen är normalt ett nummer, ibland kompletterat med en bokstav.

Vid adressättning tillämpas huvudregeln att byggnader på vänstra sidan av en väg ska ha udda nummer och att byggnader på den högra sidan av vägen ska ha jämna nummer. Vänster och höger räknas då i färdriktningen från vägens början.

En adress kopplas i första hand till en byggnad, men kan också kopplas till en entré, fastighet eller infart. Om en byggnad har flera entréer (ex flerfamiljshus), ska det finnas en adress för varje entré.

Fastighetsägaren ska underrätta eventuella arrendatorer och hyresgäster som berörs av ny adress. För att underlätta för alla bör adressnumret skyltas upp på byggnaden eller vid infartsvägen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyltningen.

Vägnamn

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer nya vägnamn.

Det är väghållaren som ansvarar för skyltning av väg.

Uppdaterad 2017-09-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se