Translate site

Startsida Krokoms kommun

VA-taxan höjs den 1 juli 2016

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni om en prisjustering av förbrukningsavgifterna i VA-taxan.

Prisjusteringen innebär att brukningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 9,4 procent från och med den 1 juli 2016.

Christer Thand är avdelningschef för Vatten och renhållning och menar att höjningen är befogad.
- Kommunens nuvarande VA-taxa infördes den 1 januari 2009 och brukningsavgifterna har varit oförändrade sedan dess. Nu behöver vi göra en justering för att täcka ökade kostnaderna för drift och underhåll, säger Christer Thand.

Läs mer om avgifter och vattentaxa

Uppdaterad 2016-06-30 av Ulla Eriksson
Kommentarer
  1. elna jonsson
    Verkar vara en ganska hög höjning. Folk som bor i andra kommuner tycker att taxorna redan är höga i Krokom!
     
    2017-04-10
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »