Translate site

Startsida Krokoms kommun

Tillträdesförbud i väntan på sanering

Den kisaska som ligger under markytan i olika skikt på grusplanen vid Nyhedens skola kommer att saneras. Fram tills dess har området belagts med tillträdesförbud.

Tillträdesförbud inom rödmarkerat område

Gångvägen mellan skolan och busshållplatsen har tillfälligt säkrats med fiberduk och grus och kan fortfarande användas för gångtrafik.

Uppdaterad 2016-05-03 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »