Translate site

Startsida Krokoms kommun

Förlängd samrådstid för fördjupad översiktsplan över Åsbygden

Ett förslag till Fördjupad översiktsplan över Åsbygden har upprättats. Planen är ett tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som antogs 25 februari 2014.

Planen omfattar beskrivning av nuvarande markanvändning och verksamheter samt förslag till utveckling och framtida användning av marken inom Åsbygden. Den fördjupade översiktsplanen ska hanteras inom Plan- och Bygglagens 3.e kapitel.

Förslaget skickades på samråd, enligt Plan- och bygglagen, 3 kap, 9§, efter beslut i kommunstyrelsen 2016-03-23, § 37.

Samrådet pågår fram till den 9:e september 2016.

Förslaget finns tillgängligt via den här länken, i kommunhuset i Krokom, Offerdalsvägen 8, Krokom samt på biblioteket i Ås.

Synpunkter skickas till: samhallsbyggnad@krokom.se

eller Krokoms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 835 80 Krokom

Senast den 9 september 2016

Vid frågor kontakta Anne Dahlgren, stadsarkitekt.

Uppdaterad 2016-05-31 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »