Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vi gör plats för fler

Ett av de områden som är på gång att få nya bostäder är Blixt-Antons i södra Ås. Illustration av Tengbom arkitektbyrå.

Kommunen växer, väntetiderna i bostadskön blir längre och längre. En av aktörerna som arbetar med att råda bot på bostadsbristen är det kommun-
ägda bostadsbolaget Krokomsbostäder. Inom en femårsperiod ska bolaget förse kommunen med ett tillskott på styvt 150 nya hyresrätter.

Invånarantalet i Krokom ökar stadigt. Under fjolåret blev vi 84 personer fler. Målsättningen är att ökningen ska fortsätta och att vi om tolv år har hela 16 000 kommunmedborgare. En målsättning som ställer krav, inte minst på bostäder.
Krokomsbostäder är kommunens största hyresvärd och arbetar aktivt med att ta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden. Kenneth Karlsson, vd i Krokomsbostäder, menar att det behövs en smula tålamod i det arbetet.
– Att få fram planlagd mark och bygga hus tar lång tid, från en projektidé till att husen står inflyttningsklara tar det tre till fem år. Processen innefattar upprättande eller revidering av detaljplaner, hantering av eventuella överklaganden och den faktiska tiden som det tar att bygga ett hus, berättar Kenneth Karlsson.

Ungomars bostadssituation ska uppmärksammas

Krokomsbostäder arbetar utifrån kommunens ägardirektiv och uppdraget innebär att tillhandahålla hyresbostäder till kommunens invånare samt särskilt uppmärksamma ungdomars bostadssituation.

– Vi ska leverera bra lägenheter med bra standard och schysta hyror. Det handlar om att erbjuda bostäder där folk vill och har råd att bo, menar Kenneth Karlsson.
I dagsläget pågår sex olika projekt för nyproduktion i Krokom, Ås och Aspås:

  • Sjövillan i södra Ås, 40–60 lägenheter
  • Freja, etapp 2 i centrala Ås, 60 lägenheter
  • Blixt-Antons, centrala Ås, 22 lägenheter
  • Jämttorpet i centrala Krokom, 16 lägenheter.

– Projekten är i olika fas där området Blixt-Antons med planerad inflyttning sommaren 2019, ligger först i raden. När det gäller Freja har detaljplanen överklagats av de närboende, men strax innan midsommar fick vi besked om att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, säger Kenneth Karlsson.

Stor efterfrågan på mindre lägenheter

Bostadsområdet Jämttorpet på Offerdalsvägen i Krokom beräknas stå klart sommaren 2020. Fyra huskroppar kommer att rymma 16 funktionella lägenheter på 35 kvadratmeter med kök och sovloft.

– Området har ett attraktivt läge med några få minuters promenadavstånd till centrum. Efterfrågan på mindre lägenheter är stor och Jämttorpet kommer att bli ett välkommet tillskott, inte minst för den yngre generationen, avslutar Kenneth Karlsson.

Thory Andersson

Uppdaterad 2018-07-27 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se