Translate site

Startsida Krokoms kommun

LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt

Från och med 2018 finns en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med lokala vattenvårdsprojekt. Det går nu att söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som bidrar till förbättrad vattenmiljö.

Sista ansökningsdag är 28 februari 2019.

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Jämtlands län

På Länsstyrelsens hemsida finns mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om LOVA-bidrag för projekt som ska utföras under 2019 kan nu skickas till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansök om bidrag för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap och/eller olika restaureringsåtgärder. Högst prioriterat är insatser mot övergödning.

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. Stödet avser framtagande av planer, information, genomförande, uppföljning och utvärdering av åtgärder.

Detta får LOVA-bidraget användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på åtgärder som minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensediment i sjöar (internbelastning).
  • Åtgärder som ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen.
  • Åtgärder som på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status i sjöar och vattendrag, till exempel restaureringsåtgärder av olika slag.

Bidrag kan även sökas för kunskapsinhämtning, planering och förstudier.

Uppdaterad 2018-11-08 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se