Translate site

Startsida Krokoms kommun

"Kvarna" växer fram

Cecilia Danebäck är projektledare för exploateringen av tomter på Kvarna.

I området Kvarna, mitt emot Hissmovallen i centrala Krokom förbereds det för fullt för arton nya villatomter och nytt äldreboende. Det byggs vägar och det grävs. Ledningar för vatten, avlopp, el och optofiber ska ner i marken innan hösten.

Om allt går enligt plan kommer de arton villatomterna att komma ut till försäljning i september. För Cecilia Danebäck, projektledare för exploateringen på Kvarna, är det en intensiv och spännande period som till stor del handlar om samverkan, både internt och tillsammans med entreprenörer. Projektet går stadigt framåt även om det emellanåt dyker upp hinder som behöver motverkas för att hålla tiden och förhindra att kostnaderna rinner iväg. Det kan exempelvis handla om VA-ledningar som behöver grävas ner på annans mark vilket kan innebära långdragna remissrundor, eller samordning mellan olika aktörer inom projektet. Tomterna, som är på cirka tusen kvadratmeter styck, kommer att komma ut till försäljning under hösten och erbjudas till självkostnadspris, men det finns redan nu möjlighet att ställa sig i kö.

– Området lämpar sig jättebra för barnfamiljer med närhet till skolor, idrottsanläggningar och centrum. Ett fåtal står redan i tomtkö och flera har hört av sig på annat sätt och visat sitt intresse för en tomt på Kvarna. Så snart tomterna kommer ut till försäljning ökar nog intresset ännu mer, menar Cecilia.

Ovanför villaområdet förbereds bygget av ett nytt demensboende med 36 lägenheter och ett gruppboende med fem lägenheter och tre korttidsplatser. Mona-Lisa Norrman, utredare i boendefrågor och engagerad i planerna, är spänd av förväntan.

– Byggnaden är utformad som en oval i souterräng med två innergårdar med altaner, grillplats, gångstråk, fruktträd, bärbuskar, kulturväxter och odlingsbänkar. Både inomhus- och utomhusmiljöer är särskilt anpassade för personer med svårare demenssjukdom, berättar Mona-Lisa.
Förutom lägenheter och personalutrymmen, kommer byggnaden också att inrymma bokningsbar träningslokal och Spa-avdelning med bastu och bubbelbad. Huset har också lokal för frisör och fotvård samt en stor samlingslokal med plats för femtio personer. I entréplanet blir det också nya lokaler för dagverksamheten
Polstjärnan som idag finns på Blomstergården.

I anslutning till demensboendet byggs ett gruppboende för personer mellan 18 och 65 år med stort behov av hjälp och stöd. Boendet kommer att ha fem lägenheter, samtliga med uteplats och förråd.
Byggstarten för äldreboendet på Kvarna är planerad till början av april 2019 och inflyttningen påbörjas under september 2020. Flytten till det nya demensboendet blir också startskottet för ombyggnation av äldreboendet Blomstergården där lägenheterna i den äldre delen ska utrustas med toaletter och pentryn.

Behovet av anpassade bostäder med personal, både för äldre och funktionshindrade, är stort. På Snickerivägen i centrala Krokom pågår för närvarande bygget av en ny gruppbostad särskilt anpassad för personer med stora fysiska funktionshinder. Boendet kommer att inrymma fem lägenheter med altaner samt personallägenhet och beräknas bli klart för inflyttning under senhösten 2018.

Thory Andersson

Uppdaterad 2018-07-26 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se