Translate site

Startsida Krokoms kommun

Nu ska det bli ordning på torget!

Krokoms centrum ska fräschas upp i sommar. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där området utanför Magneten tillhör etapp ett. Efter semestrarna kommer parkeringsplatsen att göras färdig.

Ett bilfritt torg och ett fyrtiotal nya parkeringsplatser i centrum, mer grönt, ytor för samvaro och en liten lekplats för barnen. Så ska Krokoms centrum bli en plats där människor träffas och trivs.

Det finns flera anledningar till att Krokoms centrum behöver ses över. Trafiksituationen upplevs idag som otydlig med risk för olyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter. Av den anledningen har ett bilfritt torg varit en viktig målsättning när planerna för centrum började dras upp. Anne Dahlgren är stadsarkitekt och hon berättar att det har kommit en del synpunkter på kommunens förslag som i möjligaste mån har beaktats.

– Vi har fått flera kloka inspel som vi har tagit hänsyn till. Vi har bland annat rätat ut förbifarten som går via parkeringen utanför ICA så att det inte ska bli så snäva svängar, säger Anne Dahlgren.

Fyrtio nya parkeringsplatser

Arbetet med det nya torget kommer att ske i två etapper där etapp ett ska vara klar före midsommar. I etapp ett ingår ytorna utanför Magneten där marken ska stenläggas och blommor ska planteras i blomurnor. Sittplatser kommer att placeras ut, en anslagstavla sättas dit och en lekyta för barnen ska byggas. I etapp ett ingår också en ny parkering med fyrtio platser bakom Blomstergården där bland andra kommunens medarbetare kan parkera.

– Genom att vi bygger nya parkeringsplatser för kommunens personal frigör vi kundparkeringar för butikerna i centrum, säger Anne Dahlgren.

Trygghet och säkerhet

Etapp två kommer att inledas efter semestrarna och under ombyggnaden av parkeringen utanför ICA och ytan som i skissen har bokstaven C kommer Genvägen att stängas av för trafik. Anne Dahlgren berättar att hon verkligen ser fram emot att det tryggare och trivsammare torget ska stå färdigt.

– Det kommer att bli en betydligt trevligare plats när vi är klara. Vi skapar ett vardagsrum med möjlighet till torghandel och andra evenemang där jag tror att människor kommer att trivas, säger hon.

Uppdaterad 2017-09-12 av Thory Andersson
Kommentarer
 1. Thory Andersson
  Hej Björn, det är ordnat och du kan nu se skissen i ett större format genom att klicka på bilden.
   
  2017-09-12
 2. Björn Lidström
  Mycket bra att "något" händer. Önskvärt vore att man kunde klicka på ritningen/bilden så att man kan titta på denna i större format.
   
  2017-09-11
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »