Translate site

Startsida Krokoms kommun

Klimatförändringar och miljö

Alla i Krokoms kommun, men framförallt du som bedriver någon form av verksamhet t ex jordbruk, bilverkstad, bensinstation, skjutbana sågverk m m, ansvarar för att bestämmelserna i miljöbalken och att dess följdförfattningar följs.

Bygg- och miljöavdelningen,  vad gör vi?
Genom vår verksamhet ska vi förhindra att miljön, omgivningen, utsätts för föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i marken, vattnet och luften. Det handlar inte bara om människans hälsa, utan även annat liv har rätt att leva utan att skadas eller besväras för mycket av människans aktiviteter.

Naturen har ett skyddsvärde i sig! Bygg- och miljöavdelningen ska, inom miljöskydd, främst arbeta för att skydda miljön, men ibland måste vi även göra skälighetsavvägningar som tar hänsyn till ekonomin. Verksamheter som handläggs inom miljöskydd är bland annat jordbruk, bilskrotar, cisterner, bensinstationer, sågverk, skjutbanor, motorbanor m m.

Det övergripande ansvaret för miljöskyddet finns på central nivå hos Naturvårdsverket och på regional nivå hos länsstyrelsen.

Lagstiftning
Miljöskyddet regleras bland annat i: Miljöbalken SFS 1998:808 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Kontakt
Om du undrar över något kontakta ansvarig inspektör.

Uppdaterad 2019-02-19 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se