Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ritningar

För samtliga ritningar gäller att de ska innehålla information om vad som finns på ritningen (plan, fasad, sektion osv), vilken skala den ritats i samt nuvarande fastighetsbeteckning.

Ange gärna ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra. Alla mått ska vara i meter, med en decimals noggrannhet. Ritningar ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa.
 
Fasadritningar
Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs skall redovisas och om markhöjderna kommer att förändras skall nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna. De olika fasaderna skall namnges t ex Fasad mot syd osv. Lämplig skala för fasadritningar är 1:100.
 
Planritningar
Planritningen ska visa rumsindelningen sett uppifrån inkl. beskrivningar av vad rummen används till t ex sovrum, kök osv. samt rumstorlekar i m2. Köksinredning samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga skall också redovisas. Dörrars och fönsters placering skall redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader.

Sektioner
En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar konstruktionen, grundläggningssättet, rumshöjder, bjälklagens placering och takkonstruktionen. Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

Detaljritningar
En detaljritning är en ritning i en stor skala (ofta 1:20 eller 1:10) där man ser detaljerna i liten del av byggnaden eller projektet. En detaljritning kan behövas för att visa en ny takkupa, balkongräcke, med mera.
 
För tydlighetens skull vänligen bifoga plan- och sektionsdetalj och markering på ritning i större skala(1:100 eller 1:200) var detaljen är placerad.

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta redovisar rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt avsett att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd samt gränser för byggrätt och befintliga byggnader och detaljer. Nybyggnadskartan krävs inom detaljplanerade områden samt områden där särskild hänsyn bör tas.
Information om kommunens referenssystem

Situationsplan
Situationsplan är en karta på vilken man visar vad som skall byggas och dess placering på tomten samt färdig sockel-, eller golvhöjd på alla byggnader. Avståndet mellan det som skall byggas och närmaste fastighetsgränser skall anges. Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. En lämplig skala bör vara 1:500 eller 1:1000, beroende på storleken på fastigheten.
Information om kommunens referenssystem

Kontrollplan
Du måste alltid ha en kontrollplan för att du ska få börja bygga. Vid mindre ändringar, till exempel om du ska bygga ett nytt uterum, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Uppdaterad 2017-05-08 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se