Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ansökan om bygglov

Vid ansökan om bygglov krävs följande handlingar:

 • Ansökningsblankett, ifylld och underskriven.
 • En situationsplan i skala 1:500 med korrekta tomtgränser, alla befintliga byggnader och anläggningar medtagna. Tänkt byggnation ritas in och måttsätts till tomtgränser och utvändiga mått på byggnaden.
  Information om nytt referenssystem
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100, observera att alla fasader måste lämnas in.
 • Sektionsritning i skala 1:100 med angiven rumshöjd, byggnadshöjd och nockhöjd.
 • Uppgift om vem du utsett till kontrollansvarig, om sådan krävs.
 • Kontrollplan.

Ritningar som tas fram ska vara fackmässigt gjorda. Det måste vara en tydlig kontrast mellan text, linjer och bakgrund. Är ritningarna dåliga kommer vi att begära in kompletteringar. Se därför till att redan från början göra korrekta ritningar.

Handläggningstiden för din ansökan börjar räknas när kompletta och godkända handlingar har lämnats in.

​Handläggningstid - vad kan vi lova?

Bekräftelse på att dina handlingar har kommit in till oss skickas omgående. 

 • Beslut om bygglov ges inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vid behov av komplettering räknas 10 veckor från det att kompletteringarna inkommit.
 • Informationen från oss är tydlig och klar när det gäller lagstiftning och andra  villkor som gäller för prövningen av din ansökan eller anmälan. 
 • Under perioder med lägre bemanning än normalt kan det vara svårt att uppfylla servicegarantierna. Om vi inte kan uppfylla servicegarantierna på grund av semester, sjukdom eller annan bortavaro ska besked om detta lämnas snarast

Servicegaranti

Bygglov inom deltaljplan, är en av elva servicegarantier inom den kommunala verksamheten. En servicegaranti beskriver vad du kan förvänta dig av Krokoms kommun. Mer information om Servicegarantier hittar du under rubriken Läs mer här till höger

Uppdaterad 2016-12-08 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se