Translate site

Startsida Krokoms kommun

Bygglov och anmälan

Hur vi använder mark och vatten påverkar både vår miljö och hela samhällets utveckling. Det som byggs finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället vissa krav på det som byggs.

Stadsmiljön och vårt boende är viktigt för oss alla. Om någon vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte motverka gemensamma eller allmänna intressen. Det får inte medföra fara eller betydande problem för omgivningen. Därför finns det grundläggande krav när vi ska bygga nytt eller använda marken på ett nytt sätt.

Det krävs bygglov för:
Att göra en ny- eller ombyggnad av till exempel enbostadshus, garage, carport eller förråd.

Anmälan krävs när du till exempel ska:
Installera en eldstad.
 
Bygglov krävs inte när du till exempel ska:
Sätta upp en friggebod eller skärmtak mindre än 15 kvadratmeter (om den inte kommer närmare än 4,5 m från tomtgräns).

Byggsanktionsavgift
Tänk på att byggsanktionsavgiften för att bygga utan bygglov och startbesked, samt att använda det byggda, är mycket hög idag. Om du till exempel bygger en carport på 45 kvm, som kräver bygglov, kan avgiften bli 92 400 kronor!

Uppdaterad 2013-09-13 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »