Translate site

Startsida Krokoms kommun

Sophämtning

På hämtningsdagen ska sopkärlet ställas fram senast klockan 07.00 vid sopbilens färdväg om du vill ha det tömt. Sopkärlet ska stå så att lockets öppning är vänt ut mot vägbanan.

Endast utställda kärl töms! Det innebär att om du inte vill ha tömning ska kärlet inte ställas ut, eller stå ”felvänt” med hjul och lock mot körbanan. Småhus för privat bruk har kärltömning varannan vecka. Undantag finns för vissa orter som har vinterturlista.

I Avfallsguiden, under "Läs mer" hittar du information om hur du källsorterar.

Vid sophämtning tänk på:

 • Vid tömning ska väg fram till kärl hållas i framkomligt skick, fri från överhängande grenar och andra hinder.
 • Placera kärlet maximalt 1,5 m från vägkanten. Kärlet ska stå plant och i höjd med vägen.
 • Finns flera kärl på samma hämtställe ska det finnas minst 50 cm fritt utrymme mellan kärlen.
 • Se till att det är fritt minst 1,5 m bakom kärlet, så att skador inte uppkommer på omgivande föremål som till exempel bilar och postlådor.
 • Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Är kärlet överfullt debiteras en extra tömning. Viktigt att ingen del av påsen hänger ut i framkant.
 • Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande hämtas först sedan fastighetsinnehavaren omfördelat avfallet och emballerat det på ett från arbetsmiljösynpunkt acceptabelt sätt. Om kärlet är för tungt debiteras en extra avgift.

Säkerhet

 • Ställ inte kärlet så det hindrar väghållningsfordon eller övriga trafikanter. Enligt Trafikverkets regler får kärlets framkant inte stå närmare än 50 cm från vägbanans ytterkant. Du kan bli ansvarig om en trafikolycka skulle inträffa på grund av att kärlet står ute på vägbanan.
 • Se till att det finns en bra uppställningsplats för ditt kärl. Ett kärl som tippar ut i vägbanan kan innebära en stor trafikfara. Detta är särskilt viktigt vid stark vind.

Vintertid

 • Kärlet ska vara fritt från is och snö. Skotta och sanda vid behov!
 • Vintertid är det extra viktigt att blött avfall inte läggs löst i kärlet, eftersom det kan frysa fast och orsaka att kärlet inte blir helt tömt.
 • Om avfallet packas för hårt i kärlet är risken att det fastnar och kärlet inte kan tömmas. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att kärlet kan tömmas. Debitering sker även om tömningen inte har kunnat genomföras eller om kärlet endast tömts delvis.
 • Vid halka kan sopbilen ha svårt att komma fram till vissa sopkärl. Om ditt kärl inte blivit tömt, kan du ställa ut en extra säck vid nästa tömningstillfälle. Märk den tydligt med namn och fastighet!
 • Vid extrem halka eller kyla kan hämtningsturen skjutas upp. Låt då kärlet stå framme tills det blivit tömt.


Uppdaterad 2019-01-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se