Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vad händer med slammet?

Flockning

Innehållet i brunnen sugs in i slambilens tank. Flockning sker i slamkammaren och kan kontrolleras visuellt. Vakuumet i slamkammaren avlägsnas efter avslutad slamsugning när flockningen är genomförd.

Separering

Separering av vatten och slam sker över silplattorna i avvattningsdelen. Det avvattnade slammet trycks ut genom rörsystemet och in i slamkammaren. Vattnet rinner ner i rejektvattentanken och pumpas tillbaka till brunnen. Det är det egna vattnet som pumpas tillbaka. Fördelen med att få tillbaka vatten som innehåller bakterier är att nedbrytningsprocessen kan starta på en gång.

Transport till slamlagun för tömning

När bilen kommer till slamlagunen töms bilen på slam. Bakluckan öppnas och den flyttbara väggen töms bakåt så att slammet kan tippas av. Vid avvattning kan ca 30 brunnar tömmas innan bilen måste åka till slamlagunen och tömmas. Vid konventionell tömning ryms bara 2-3 brunnars innehåll.

Avvattningsfas/frystorkning

År 1: Slammet avvattnas i slamlagunen.

År 2: Det avvattnade slammet schaktas upp och läggs på hög för frystorkning under kommande vinter.

Efterbehandling/ kompostering

Slammet komposteras tillsammans med bland annat trädgårdsavfall från återvinningscentralen. Slutprodukten blir anläggningsjord som används som vegetationslager vid sluttäckning av deponier.

Årlig provtagning

Varje år görs provtagningar och rapportering görs till miljömyndigheter för att säkerställa att slamlagunerna uppfyller alla miljökrav.

Uppdaterad 2017-12-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se