Translate site

Startsida Krokoms kommun

Innan slambilen kommer

Om din brunn töms varje år, vartannat år eller vart tredje år får du ett aviseringsbrev ca två veckor innan bilen börjar köra i ditt område. Om du inte vill ha tömningen måste den avbokas. Sista avbokningsdatum framgår i aviseringsbrevet.

Framkomlighet

  • Flytta eventuella bilar, studsmattor, stängsel etc.
  • Håll vägen i gott skick och fri från grenar och kvistar.
  • Vägens bärighet ska klara en fordonsvikt upp till 25 ton.
  • Uppställningsplatsen ska vara plan och avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnens botten ska inte överstiga 20 meter. Om avståndet är längre utgår en extra kostnad per påkopplad 10-meters slang.
  • Om du gör om brunnen eller infiltrationen gäller ny lagstiftning och avståndet får då inte överstiga 10 meter.

Det är upp till fastighetsägaren att se till att vägen fram till slambilens uppställningsplats är tillräckligt bred, klarar av slambilens vikt och är trafiksäker.

Brunnen

  • Sly, högt gräs och brännässlor ska röjas bort.
  • Flytta krukor, ta bort solcellslampor och andra hinder.
  • Locket får inte vara låst eller övertäckt vid hämtningstillfället.
  • Brunnslocket får av arbetsmiljöskäl inte vara för tungt.
  • Vid behov - markera brunnens plats med käpp och vimpel, så att den är lätt att hitta.

Om brunnen inte kan tömmas får du information om vad du behöver åtgärda. Beställ en extra slamtömning när problemet är åtgärdat. Observera att den nya tömningen är dyrare.

Uppdaterad 2017-12-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se