Translate site

Startsida Krokoms kommun

På gång just nu

2017-09-13

Från hösten 2017 kommer våra återvinningscentraler endast ta emot genomskinliga säckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Läs mer här

2017-08-28

Avfallsenkät – är du utvald?

I slutet av augusti kommer slumpvis utvalda kunder att få en enkät med frågor om kommunens avfallshantering. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på den så vi får veta vad du tycker är bra och vad vi behöver förbättra.

Ristippen i Krokom öppnar den 27 maj

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall dygnet runt. Adressen är Rydells väg 8, strax utanför infarten till ÅVC i Krokom.  Karta

Ny renhållningstaxa

Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2016 om ändringar i renhållningstaxan. I genomsnitt höjs taxan med 5,4 procent från den 1 januari 2017. Ändringarna är olika stora för olika tjänster. Du hittar de nya priserna på vår hemsida www.krokom.se/avfall under rubriken Renhållningstaxa 2017.

Exempel på förändringar:

  • Fast renhållningsavgift byter namn till Grundavgift. Denna avgift ska betalas för alla bebygda fastigheter i kommunen. Permanentboende och fritidshus har från och med 1 januari 2017 samma grundavgift. Grundavgiften bekostar bland annat administration, registerhållning och fakturering. I grundavgiften för småhus ingår även kostnadsfria besök på kommunens återvinningscentraler.
  • Fast renhållningsavgift företag byter namn till Grundavgift verksamhet. Denna avgift betalas av företag, föreningar och andra verksamheter. I denna grundavgift ingår inte kostnadsfria besök på återvinningscentralen. Dessa kunder betalar för engångsbesök på återvinningscentralen eller kan köpa ett klippkort.
  • En avgift tas ut för utkörning och hämtning av kärl.
  • En avgift tas ut för överfulla kärl.
  • Olika avgifter tas ut för slamtömning beroende på om den sker med avvattning eller inte. Vissa brunnar kan inte tömmas med avvattning, exempelvis om brunnen är mindre än 2 kubikmeter eller större än 4 kubikmeter eller om det är en tank.

Alla kunder faktureras kvartalsvis från och med 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att ta bort möjligheten att ansöka om undantag från fast renhållningsavgift, från den 1 januari 2014. För kunder som har beviljade undantag gäller dessa till det satta slutdatumet. Den 31 december upphör samtliga dispenser. Grundavgiften betalas nu av alla fastighetsägare per bebyggd fastighet eller per adress där det bor folkbokförda personer.

Renhållningsbroschyr

Tdigare har en renhållningsbroschyr skickats ut varje år. Den kommer inte skickas ut längre. Informationsbrev kommer fortsättningsvis att skickas ut tillsammans med fakturan.

2016-11-14

Nytt betalsäcksombud i Åkersjön

Här hittar du alla betalsäcksombud.

Nytt telefonnummer

Det är nytt telefonnummer till slamentreprenören Avloppsservice, 063 10 90 06.

Numret används endast vid behov av akut slamtömning kvällar och helger, annars görs beställning hos kommunens kundcenter på 0640 161 00.

Uppdaterad 2017-09-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »