Translate site

Startsida Krokoms kommun

Källsortering och återvinning

Allt avfall ska sorteras och lämnas på rätt plats!

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett sätt att beskriva i vilken ordning vårt avfall ska tas om hand. Den bör även styra ditt sätt att minska och sortera ditt avfall. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Den är uppdelad i fem steg där man ständigt ska sträva uppåt och undvika deponering.

Avfallsminimera. Genom att arbeta förebyggande kan mängden avfall minskas. Producenter ska motiveras att använda så effektiva produktionsmetoder som möjligt. Genom information ska alla konsumenters inköpsvanor förändras.

Vad kan DU göra?

 • Köp bara det du behöver eller verkligen vill ha. Satsa på kvalitet.
 • Låna eller hyr saker du använder sällan.
 • Ge bort upplevelser eller tjänster som present istället för saker.
 • Planera matinköp så du inte behöver slänga mat som blivit för gammal.
 • Köp råvaror och laga mat själv istället för färdiglagad, förpackad mat.
 • Drick kranvatten istället för vatten på flaska.

Återanvänd. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas.

Vad kan DU göra?

 • Handla på second hand-butiker, Blocket eller Tradera.
 • Ge bort det du tröttnat på till en vän eller second- hand.
 • Panta dina flaskor.
 • Gör matlådor av rester.

Återvinna. Då råvaror kan återvinnas sparas resurser. Idag är producentansvar lagstiftat för åtta avfallsslag bland annat: returpapper, däck, förpackningar och bilar.

Vad kan DU återvinna?

 • Tidningar och förpackningar av glas, papper, metall och plast ska lämnas på en återvinningsstation.
 • Grovsopor och elektronik ska lämnas på återvinningscentralen.

Energiåtervinna. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el.

Hur då?

 • Brännbart avfall som slängs i soptunnan förbränns och omvandlas till el och värme.
 • Brännbart avfall som lämnas på en återvinningscentral förbränns också och blir till el och värme.

Deponera. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

Uppdaterad 2017-12-12 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se