Translate site

Startsida Krokoms kommun

Avfall och återvinning

Renhållning i Krokoms kommun

Avfall är ett stort område som berör oss alla på ett eller annat sätt. Kommunen ansvarar för att avfallet du slänger i din soptunna samlas in och transporteras till Sundsvall där det förbränns och blir till el och värme. Vi sköter tömning och transport av hushållssopor från småhus och företag.

Vi har fem stycken återvinningscentraler (ÅVC) där du som privatperson eller företagare kan lämna sorterat grovavfall och farligt avfall. Avfallet du lämnar på en ÅVC återvinns så långt det är möjligt. Råvarorna används till att tillverka nya produkter eller energiutnyttjas.

Det finns även flera återvinningsstationer (ÅVS) i kommunen som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. På återvinningsstationerna lämnar du förpackningar av plast, glas, papper och metall samt tidningar.

Vill du veta mer om återvinning och sophantering? Läs mer i vår broschyr Avfallsguiden eller besök avfallsportalen sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns information om hur man sorterar sitt avfall, varför det ska sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer med det sedan.

Du ansvarar själv för att ditt avfall sorteras och lämnas på rätt plats!
Vi ser även till att de privatägda slambrunnarna blir tömda och kör slammet till anläggningar där det omvandlas till jordförbättringsmedel. Vår entreprenör är Avloppsservice AB.

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning med tillhörande föreskrifter. Där anges vilka regler som gäller för avfallshanteringen i kommunen. Föreskrifterna hittar du till höger i menyn ”Läs mer”.

Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter, inga skattemedel tillförs och verksamheten går varken med vinst eller förlust.

Uppdaterad 2019-02-14 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se