Translate site

Startsida Krokoms kommun

Varför har jag fått debitering för extra slangutdrag på fakturan?

Slambilen parkerar på ett fast underlag och drar slang ner i brunnen. Slangen är 20 meter och av slanglängden behövs några meter för att komma ner i brunnen. Om avståndet är längre kopplas extra slang på och du debiteras en kostnad per påkopplad 10-metersslang.

Slambilen väger 26 ton och är en lastbil med smala däck som är gjord för att köra på väg. Att en personbil eller en 5 tons traktor med breda däck tar sig fram betyder inte att slambilen också gör det. Slambilen parkerar inte på gräsmattor eller där det är sankt eftersom det finns risk både för fastkörning och sönderkörning. Bilen kan inte stå där marken lutar eftersom tanken på bilen måste luta rätt för att avvattningsprocessen ska fungera.

Det är alltid chauffören som avgör hur nära brunnen han kan köra.

Uppdaterad 2017-01-01 av Malin Lodesjö
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »