Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vad är en anläggning?

En anläggning består av en slamavskiljare, en fördelningsbrunn och en infiltrationsanläggning. I vissa fall kan slamavskiljaren vara i form av en två-, eller trekammarbrunn. I vissa fall kan de olika kamrarna vara i olika behållare. För att det ska räknas som en anläggning ska slambilen kunna komma åt de olika tömningspunkterna utan att behöva flytta bilen.

En anläggning kan också vara en sluten avloppstank.

Uppdaterad 2017-01-01 av Malin Lodesjö
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »