Translate site

Startsida Krokoms kommun

När kommer slambilen till mig?

Den ordinarie slamtömningssäsongen är april-oktober. Cirka 2 veckor innan bilen börjar köra i ditt område skickas ett aviseringsbrev ut. Observera att det är olika veckor beroende på om din brunn töms med avvattningsbilen eller tankbilen.

I aviseringsbrevet får du information under vilka veckor tömningen utförs i ditt område. Du kan få en fingervisning när slambilen kommer till dig genom att se i vilken ordning olika orter inom området tas, men vi kan inte säga exakt när slambilen kommer till dig. Slambilen tömmer ungefär 20 brunnar per dag, men det kan naturligtvis variera beroende på avstånd mellan anläggningarna, väglag, väderlek, brunnarnas kondition etc.

I vissa fall kan inte din brunn tömmas med den första bilen som kommer. Denna bil använder sig av avvattningsteknik. Om din anläggning har hög nivå, är en tank eller har större volym är 4 kbm eller större volym än 4 kbm kan inte denna metod användas. Då kommer det en annan typ av slambil inom ca 2 veckor och tömmer din brunn.

Uppdaterad 2017-04-07 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »