Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur stor trekammarbrunn behövs?

Normalt behövs en våtvolym på 2 kubikmeter (2 000 liter) per hushåll för blandat avloppsvatten. Storleken 2 kubikmeter kommer av att max 1 000 liter vatten/dygn belastar anläggningen.

Om slamavskiljaren ska ta emot enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) godkänns en våtvolym på 1,2 kubikmeter (1 200 liter).

Avskiljarens storlek avgörs av antalet människor anslutna till avloppet och vilken sorts avloppsvatten som anläggningen ska hantera: antingen endast BDT, eller i kombination med klosettvatten (KL). Om man är ett stort hushåll med fler än fem personer bör man överväga en större slamavskiljare.

En större slamavskiljare (3 eller 4 kubikmeter) än de rekommenderade ger en säkrare avskiljning, och därmed en längre livslängd på efterföljande markbädd/infiltration.

Uppdaterad 2017-04-26 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »