Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur sköter jag min slambrunn?

  • Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för att minska risk för igensättning av infiltrationsanläggningen. Slamtömning en gång per år rekommenderas.
  • Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om det finns flytslam i övriga kammare fungerar inte brunnen som den ska. Då kan den behöva tömmas oftare eller repareras.
  • Kontrollera att det inte står slam i sista kammaren och att t-rör finns och är intakt.
  • Vätskenivån i slamavskiljaren ska inte vara över utgående ledning. Om den är det, tillkalla hjälp av kunnig entreprenör.
  • Översyn av infiltrationen, dvs. titta att det inte står slam i fördelningsbrunn eller vatten i luftningsrören.
  • Se till att det inte växer buskar/träd över infiltrationen och att det inte rinner ut vatten på sidan av infiltrationen. 1-2 ggr/år.
  • Översyn av pump, om en sådan finns i anläggningen.
  • Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.


Uppdaterad 2015-07-03 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »