Vattenmätare

Alla kunder till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Har man en vattenmätare betalar man för den faktiska förbrukningen. Är vattenmätaren ännu inte installerad så betalar du utifrån en schablontaxa.

Vattenmätare tillhandahålls av Krokoms kommun och kommunens avtalade entreprenör installerar den.

Avläsningskort skickas ut varje år i oktober. Registrera gärna avläsningen på webbsidan www.avlasning.selänk till annan webbplats eller skicka in blanketten via post.

Räkneverket i vattenmätare visar din vattenförbrukning i kubikmeter.

Har du frågor om din vattenmätare kontakta Kundcenter.

Om installation av vattenmätare

Om installation av vattenmätare

En abonnent har ingen rätt att neka en installation av en vattenmätare. Enligt vattentjänstlagen (41 §) har huvudmannen (kommunen) rätt till tillträde på en fastighet för att installera och underhålla vattenmätare. Abonnenten har även en skyldighet att kostnadsfritt upplåta nödvändigt utrymme för vattenmätaren (20 §).

Mätarplatsen ska vara godkänd av huvudmannen. Om fastighetsägaren nekar installation av vattenmätare kommer huvudmannen att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Efter avstängning av vattentillförseln lämnas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen.

Avstängning av vatten och lämnande av ärende till Mark- och miljödomstolen kommer att medföra ytterligare kostnader för abonnenten.

Exempel 1 – förberedd vattenmätarplats

Om vattenmätarplats med avsättning (mätarkonsol) är förberedd sätts vattenmätaren upp på fastighetsägarens bekostnad till ett fast pris av 500 kr inklusive moms. Resekostnaden tillkommer.

Exempel 2 – ej förberedd mätarplats

Fastighetsägaren ordnar mätarkonsol för vattenmätare på egen bekostnad. Det står fastighetsägaren fritt att välja rörmokare för eventuell omdragning av rör och montering av konsol. Detta bekostas således av fastighetsägaren själv. Det kan vara bra att ta in offert från olika rörmokare.

Plats och insättning

Plats och insättning

Enligt ”Allmänna bestämmelser för brukande av Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA) gäller följande för vattenmätare:

  • Platsen och uppsättning av mätarkonsol för vattenmätaren ska vara godkänd av Krokoms kommun.
  • Vattenmätaren kan monteras vågrätt eller lodrätt.
  • Krokoms kommun har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren.
  • För dessa åtgärder liksom för avläsning av vattenmätaren ska fastighetsägaren lämna Vatten och Renhållning på Krokoms kommun tillträde.
  • Har uppsättningen av mätarkonsol för vattenmätare utförts innan placeringen godkänts av oss är fastighetsägaren, om kommunen så kräver, skyldig att bekosta flyttningen av mätarkonsollen så att mätarens plats kan godkännas av oss.
  • Fastighetsägaren ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.
Skissbild på en vattenmätare och en enkel installationsanvisning.

Hur du läser av vattenmätaren

Hur du läser av vattenmätaren

Vattenmätarens nummer står på mässingsringens ovansida alternativt insida och på din faktura.

Räkneverket i en vattenmätare visar förbrukningen i antalet kubikmeter (m³), som du senare ska skriva in på själv­avläsnings­kortet. Siffrorna ska skrivas in på avläsnings­kortet exakt som de visas på mätar­ställningen, alltså från höger till vänster.

De 4 små räknehjulen behöver du för avläsningens skull inte bry dig om

Det svarta kugghjulet snurrar när vatten används.

Bild på räkneverket på en vattenmätare
Hjälpte informationen på sidan dig?