Hållskaven 2:10 m.fl., Ås (Silverstranden)

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att skapa 3 stycken byggrätter inom i dag bebyggt område men strandnära läge.

Detaljplanens status

Beviljat planbesked

Meny