Hållskaven 2:1, Ås (Aspdungen)

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för 27 stycken tomter för uppförande av villabebyggelse i söderläge med närhet till skog och rekreation.

Detaljplanens status

Beviljat planbesked

Meny