Planprogram Fannbyn 1:46, Dvärsätt (Golfbanan)

Planprogrammets syfte är att skapa möjlighet att uppföra bostäder i varierade boendeformer inom aktuell fastighet och integrera dessa inom den i dag befintlig golfbanan.

Område för planprogram Fannbyn 1:46 golfbanan

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny