Planprogram för Krokom centrum

Huvudsyftet är att utreda områdets förutsättningar för att skapa en både socialt och ekologiskt hållbar bebyggelsestruktur. Programmet ska verka för det övergripande målet att Krokoms centrum ska vara en trygg, funktionell, hållbar och livlig mötesplats i kommunen. Programmet ska vidareutveckla målbilden samt formulera planeringsprinciper som stödjer målbilden och kan ligga till grund för kommande
detaljplanering.

LÄS HELA PLANPROGRAMMET HÄR

Planprogrammets status

Bearbetning inför granskning

Meny