Ytterån 1:7, Ytterån (Brädgårdsudden)

Planens syfte är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i glesbygd i form av eget boende. Detaljplanen skall möjliggöra uppförande av ca 10 bostäder. Området planeras att bli enhetligt i sin karaktär. Husen ska harmonisera med den omgivande miljön och stort vikt läggs på att en generös del av marken avsätts för natur, grönytor och lekplatser.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny