Hissmon 1:47, Krokom

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att skapa flerbostadshus upp till 6 våningar samt möjliggöra ett strandnära parkområde.

Karta över Hissmon 1:47

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny