Hissmon 1:231 m.fl., Krokom (Kvarna)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra rad- och parhus samt öka byggnadshöjden.

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Meny