Hissmoböle 2:59 m.fl, Krokom

Syftet med detaljplanen är att ge plats till en större förskola på fastigheten Hissmoböle 2:59, 2:55 samt del av 2:20, i tätorten Krokoms västra del. Detaljplanen innebär att byggrätten utökas, så att en förskola med tio avdelningar får plats i de centrala delarna av Krokoms tätort. Ett skogsområde på förskoletomten ska bevaras och kunna användas som en del av förskolegården. Detaljplanen syftar också till att säkerställa motionsspårets "pensionärsspåret" sträckning.

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Meny