Del av Åkersjön 1:370, Åkersjön

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ihopbyggnad av vägar som i gällande detaljplan avgränsas av parkmark med en bredd på ca 30-40 meter.

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning