Ytterån 1:102, Ytterån

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförande av carport.

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Meny