Kälen 5:5, Krokom (Hanaberget)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av verksamheter, handel utom handel med livsmedel och kontor.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny