Kälen 5:5, Krokom (Hanaberget)

Ett planarbete är påbörjat för att möjliggöra handel, kontor och industri intill Krokomsporten.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny