Faxnälden 4:97, Nälden

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att skapa 25-30 tomter för byggnation av en- och tvåbostadshus, säbo, trygghetsboende, flerbostadshus m.m.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny