Ås-Hov 1:173, Ås (Sjövillan)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra sex stycken flerbostadshus, ett tvåvåningshus, samt iordningställa och tillgängliggöra strandområdet för allmänheten. Visionen är att skapa ett attraktivt boende och ett strandområde för allmänheten, en förening av natur och boende.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny