Änge 1:128, Änge

Ett planarbete är påbörjat för att möjliggöra byggande av en idrottshall.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny