del av Byn 1:4 "Sånghusvallen 1", Ås

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse med erforderliga komplement. Planen utgör den första etappen i planläggningen av det större område som i förslaget till översiktsplan för Södra Ås och i detaljplaneprogram kallas Sånghusvallen.

Meny