Byn 1:150 – 157 ”Arons dunge”, Ås

Planens syfte är att ange förutsättningarna för bebyggelse på de åtta
bostadstomterna Byn 1:150 – 157.

Meny