del av Byn 1:4
"Sånghusvallen 2", Ås

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse med erforderliga komplement. Planen utgör den andra etappen i planläggningen av det större område som i översiktsplan för Södra Ås och i detaljplaneprogram kallas Sånghusvallen.

Meny